czwartek, 30 sierpnia 2007

Batalion "Zośka"

Autor: Anna Borkiewicz Celińska
Pierwsze wydanie: Warszawa, 1990
Ilość stron: 844

Opis:
Książka jest monografią batalionu harcerskiego "Zośka" wchodzącego w skład Zgrupowania "Radosław". Podzielona jest na pięć rodziałów:
I. Korzenie
II. Droga do oddziału
III. Oddział kształtuje się ( Grupy Szturmowe 3.11.1942 - 21.8.1943)
IV. Batalion "Zośka" w dywersji (1.9.43 - 31.7.44)
V. Szlak powstańczy batalionu
Rozdział pierwszy przedstawia tło historyczne wydarzeń, drugi natomiast wyjaśnia w jaki sposób doszło do powstania oddziału. W trzecim rozdziale opisane są losy oddziału do śmierci przyszłego patrona batalionu - Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" (w tym szczegółowo omówiona Akcja pod Arsenałem), zaś w czwartym akcje dywersyjne od śmierci "Zośki" do Powstania. Wreszcie w rozdziale piątym najważniejszym z punktu widzenia tego katalogu przedstawiony jest szczegółowo szlak bojowy "Zośki", od cmentarzy Woli poprzez obronę Starówki oraz walki o przyczółek Czerniakowski. Na końcu książki jest spis wszystkich żołnierzy batalionu, z podstawowymi danymi; są też zdjęcia większości żołnierzy batalionu.

Uwagi:
- Autorka była łączniczką w batalionie "Zośka".
- Monografia jest najpełniejszym opisem historii oddziału.
- W książce jest 481 zdjęć, głównie portretowych.

Brak komentarzy: