sobota, 13 października 2007

Gdy zaczniemy walczyć miłością

Autor: red. Grzegorz Górny, Aleksander Kopiński
Pierwsze wydanie: Warszawa, 2004
Ilość stron: 330

Opis:
Podtytuł książki brzmi: Portrety kapelanów powstania warszawskiego. Przybliżone zostały tu następujące osoby: ks. Stefan Kowalczuk "Biblia", ks. Stanisław Tworkowski "Jacek", ks. porf. Jan Salamucha "Jan", siostry sakramentki z klasztoru przy Rynku Nowego Miasta, bł. o. Michał Czartoryski "Ojciec Michał", bł. ks. Józef Stanek "Rudy", ks. Jan Zieja "Rybak", ks. kard. Stefan Wyszuński "Radwan III", ks. biskup Zygmunt Michelis (pastor luterański). Tam gdzie to możliwe portrety zilustrowane są tekstami lub relacjami samych bohaterów. Na końcu książki znajduje się lista kapelanów oddziałów powstańczych. Bardzo cenna pozycja - osobom szukającym informacji o w/w osobach do polecenia jako pierwsza w kolejności, warto też, by sięgnęli po nią pozostali, by zobaczyć, że bohaterstwo wcale nie wymaga walki z bronią w ręku i że był jeszcze ten właśnie bardzo ważny aspekt duchowy Powstania.

Uwagi:
- W książce znajduje się 29 fotografii (nie ma jednak zdjęć portretowych wszystkich bohaterów).
- Książka została wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego

Brak komentarzy: