środa, 3 października 2007

Reduta "Magnet"

Autor: Eugeniusz Ajewski
Pierwsze wydanie: Warszawa, 2001
Ilość stron: 256

Opis:
Wspomnienia "Kotwy", a zarazem monografia kompanii "Withala" z mokotowskiej "Baszty", jednej z trzech kompanii o tym samym kryptonimie O-2. Właśnie ten wspólny kryptonim był powodem wielu nieporozumień w powstańczej literaturze, które w niniejszej pozycji autor, zastępca dowódcy kompanii, stara się wyjaśnić. W książce można znaleźć kolejno: bardzo dobre mapki terenów walk oddziału, zarys historii konspiracyjnej, przebieg walk powstańczych - zarówno z perspektywy autora, jak i ogólnie (są też relacje kolegów z kompanii), życiorysy dowódców, spis kryptonimów mokotowskich redut, kilka wierszy, powojenne dzieje żołnierzy "Withala", skład osobowy oddziału, listę poległych i pomordowanych. Całość napisana z werwą, autor zdecydowanie zajmuje stanowisko w spornych kwestiach. Bardzo dobre źródło wiedzy o oddziale.

Uwagi:
- W książce znajduje się 40 zdjęć - głównie portretowych oraz fotokopii dokumentów; nie ma niestety zdjęć z Powstania (poza znaną fotografią autora). Jest także 18 mapek i przekrój barykady.

Brak komentarzy: