sobota, 13 października 2007

Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945

Autor: Marek Ney-Krwawicz
Pierwsze wydanie: Warszawa, 1990
Ilość stron: 524

Opis:
Bardzo rzetelna monografia dotycząca dziejów Komendy Głównej AK. Pierwsza część poświęcona jest dziejom Służby Zwycięstwu Polski, która powstała w październiku 1939 r., a później została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a ten z kolei w Armię Krajową. Druga część opisuje bardzo szczegółowo struktury ZWZ i AK, od sztabu, poprzez poszczególne oddziały (w tym słynną "dwójkę") do Kedywu i innych jednostek. W trzeciej części zawarte jest omówienie funkcjonowania KG ZWZ-AK, czyli kwestie techniczne i praktyczne, takie jak bezpieczeństwo, lokalke, skrytki, legalizacja, kwestie pienieżne itp. Czwarta część natomiast poświęcona jest Powstaniu Warszawskiemu. Na ponad 50 stronach opisane są dzieje KG AK podczas Powstania, kolejne miejsca pobytu (Wola, Starówka, Śródmieście), drugi rzut KG AK etc. Piąta część opisuje działalność KG AK po Powstaniu, aż do rozwiązania Armii Krajowej (19 I 1945), a w szóstej części przedstawione są stany osobowe oraz straty. W aneksie są jeszcze: tabela kryptonimów poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz noty biograficzne wybranych osób. Całość jest prawdziwą encyklopedią i pozycją obowiązkową dla szukających dokładnej wiedzy na rzeczony temat.

Uwagi:
- W książce znajdują się 282 zdjęcia, głównie portretowe

Brak komentarzy: