środa, 10 października 2007

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim

Autor: Janusz Marszalec
Pierwsze wydanie: Warszawa, 1999
Ilość stron: 440

Opis:
Bardzo ciekawe opracowanie dotyczące działalności służb zapewniających porządek i strzegących przestrzegania prawa podczas Powstania Warszawskiego. Omówione są to pod tym kątem poszczególne dzielnice oraz poszczególne zagadnienia: żandarmeria, obozy jenieckie, dezercje, sądownictwo powstańcze, załamania dyscypliny, problemy związane ze współdziałaniem etc. Fascynująca pozycja, pokazująca Powstanie od tej mniej bohaterskiej strony - niepodważająca przy tym jednak samego bohaterstwa, a wykazująca jedynie, że Powstańcy nie zawsze byli ludźmi wyłącznie kryształowymi i bez skazy. Szczególnie ciekawe jest omówienie przypadków dezercji i opuszczania stanowisk bez rozkazu. Bardzo ważna praca, a przy tym rzetelna i taktowna. Do polecenia dla każdego.

Uwagi:
- Książka była pracą doktorską autora, napisaną pod opieką prof. Tomasza Strzembosza.

Brak komentarzy: