sobota, 22 września 2007

Batalion "Dzik"

Autor: Tadeusz Okolski, Juliusz Kulesza
Pierwsze wydanie: Warszawa, 1994
Ilość stron: 522

Opis:
Monografia batalionu Wojskowej Służby Ochrony Powstania "Dzik", walczącego na Starym Mieście. Głównym autorem książki jest dowódca batalionu, Tadeusz Okolski ps. "Dzik", natomiast po jego śmierci tekst opracował Juliusz Kulesza. Znaleźć tu można: powstańczą historię oddziału i opis ważniejszych walk; bardzo bogate archiwum - z Powstania ocalała niemal kompletna dokumentacja, która jest tu przytoczona zarówno w druku, jak i na fotokopiach; wspomnienia żołnierzy "Dzika" (28 różnej długości relacji); skład organizacyjny oddziału oraz listę żołnierzy batalionu; biogramy niektórych oficerów. Praca cenna po pierwsze dlatego, że przybliża dzieje stosunkowo mało znanego oddziału, a po drugie z uwagi na bardzo liczne dokumenty z Powstania.

Uwagi:
- Książka zawiera 235 zdjęć, w tym fotokopie dokumentów, zdjęcia portretowe i zdjęcia powojenne. Nie ma natomiast fotografii z samego Powstania.

Brak komentarzy: