sobota, 1 września 2007

Zaczęło się pod Arsenałem

Autor: Stanisław Jastrzębski
Pierwsze wydanie: Warszawa, 1981
Ilość stron: 348

Opis:
Wspomnienia żołnierza batalionu "Parasol", St. Jastrzębskiego, ps. "Kopeć". Większość książki poświęcona jest konspiracji sprzed Powstania (m.in. opisy Akcji pod Arsenałem, Akcji pod Wilanowem, Akcji Stamm, Akcji Hahn). Powstaniu poświęcone są tylko dwa ostatnie rozdziały, ponieważ dla autora Powstanie rzeczywiście trwało krótko - został ciężko ranny 6. sierpnia i wyłączony z walki. Całość czyta się jednak dobrze, a dla zainteresowanych dziejami "Parasola" to lektura obowiązkowa.

Uwagi:
- Autor był dowódcą plutonu w 3. kompanii "Parasola".

Brak komentarzy: