sobota, 22 września 2007

Batalion "Kiliński" AK 1940-1944

Autor: Bronisław Lubicz-Nycz
Pierwsze wydanie: Warszawa, 1986
Ilość stron: 304

Opis:
Niepełna monografia dotycząca batalionu liniowego "Kiliński". Zawiera historię oddziału od jego sformowania w 1940 roku i opis działalności konspiracyjnej; natomiast z samego Powstania opisane są jedynie wydarzenia krótko sprzed godziny "W", zdobycie Prudentialu oraz - najobszerniej - zdobycie budynku PAST-y. Ponadto w książce znajduje się kilkanaście dokumentów dotyczących oddziału oraz pięć relacji jego żołnierzy. Szkoda, że walki powstańcze zostały przedstawione tak skrótowo - pod tym względem cenniejsze są wspomnienia rtm. Leliwy-Roycewicza; w żadnej z tych dwóch pozycji nie ma jednak niestety listy żołnierzy batalionu. Jeśli jednak ktoś zainteresowany tym oddziałem, można sięgnąć i po tę pozycję.

Uwagi:
- Książka zawiera 269 fotografii, w większości portretowych oraz mapkę terenu walk "Kilińskiego".

Brak komentarzy: