czwartek, 20 września 2007

Poszli w skier powodzi...

Autor: Sebastian Bojemski
Pierwsze wydanie: Warszawa, 2002
Ilość stron: 348

Opis:
Praca poświęcona udziałowi Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim. Autor przedstawia w pierwszej części zarys historii i ideologii NSZ oraz kwestię rozłamu w NSZ. Następnie zajmuje się samym Powstaniem i walczącymi w nim eneszetowcami w Warszawskim Korpusie NSZ i w Brygadzie Zmotoryzowanej "Koło"-"Młot" oraz opisuje udział NSZ w tworzeniu batalionu "Chrobry II", do którego należała m.in. kompania NSZ "Warszawianka". Całość napisana z dużą dozą życzliwości do NSZ i ze staraniem przedstawienia tej organizacji w jak najlepszym świetle. Niezależnie od tego pozycja jest godna uwagi dla wszystkich, bo porusza temat zakłamywany przez lata PRL-u, natomiast dla zainteresowanych historią NSZ - pozycja obowiązkowa.

Uwagi:
- Książka zawiera 45 zdjęć portretowych i 7 fotokopii dokumentów.
- W książce podana jest informacja jakoby Jan Bytnar "Rudy" należał przed wojną do ONR - nie znajduje ona jednak potwierdzenia w jakichkolwiek dokumentach, a żyjący Zośkowcy zdecydowanie temu zaprzeczają. Podobnie żadne źródła nie potwierdzają informacji z książki o współudziale NSZ w przygotowaniach do Akcji "Kutschera", a jej uczestniczka - Maria Stypułkowska-Chojecka "Kama" - także temu zaprzecza.

Brak komentarzy: